Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 03/12/2020

Въпреки демократичните промени в България, да регистрираш официално неправителствена организация през 1996 г. не е никак лесно. Регистрирането се извършва по Закона за лицата и семейството, в сила от 1949 г., който урежда освен въпросите с браковете по социалистическо време и въпросите с обществените организации.

За финансово обезпечаване на регистрацията си новоучреденото сдружение „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“ печели проект за $900 “Оперативни разходи” към Регионален екологичен център. Освен финансово подпомагане на съдебната регистрация, с тези средства трябва да се осигурят хонорари и финансово обезпечаване на работата в офиса.

За подготовката на документацията помага Юлия Вълчева от правния факултет на Техническия университет, която е стажант-юрист по това време. Уставът на организацията е дело на председателя й Илиян Илиев.

Процесът на регистрация трае почти година. След внасянето на документите, Илиев получава няколко пъти призовки да се яви в съда и няколко пъти след това уведомления за отлагане и пренасочване на делото за следваща дата.

Денят „Х“ за дело 2625 на Варненски окръжен съд настъпва на 17 октомври 1996  г. „В 15,30 ч. Юлия ме чакаше пред съда с папката с документи. Каза: „Аз съм до тук, защото съм все още стажант и ми връчи папката. Посъветва ме, каквото и да ме попитат, да се съгласявам или да повтарям въпроса, но под формата на отговор“, спомня си Илиян Илиев. Налага му се да отговаря на въпроси от рода на: Защо създадохте организацията? Каква ви е целта? Как ще се финансирате? Илиев остава с усещането, че учредителите на НПО у нас са врагове на народа. Разпитът завършва със стандартния израз на съдията: „Има ли някой друг въпроси? Съдът ще се произнесе в законоустановения срок.“.

На 22 октомври 1996 г. Сдружение „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“ получава съдебна регистрация.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина