Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 07/01/2021

Две учебни заведения във Варна успяват да спестят на природата 9 тона въглероден двуокис само за 4 месеца с помощта на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. За доброто, направено за околната среда през 2003 г., СОУ „Ал. Пушкин“ и ЦДГ „Иглика“ си разделят парична награда от внушителните за това време 1000 лв. Ето как започва всичко:

„След успеха на проекта „Хайде на бас“, решихме да доразвием идеята за спестяване на въглероден двуокис чрез мерки за енергийна ефективност“, разказва Илиян Илиев от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. През 2002 г. под патронажа на тогавашния областен управител Яни Янев, еколозите учредяват награда за учебно заведение, спестило най-много въглеродни емисии на околната среда чрез серия от енергоспестяващи дейности. Изискването е победителят да вложи наградата отново в  енергоефективни мероприятия. Така е обявен конкурса „Спести, колкото можеш повече, въглероден двуокис!“. Проектът е финансиран от Европейския съюз.

От началото на януари до края на април в надпреварата се включват 10 учебни заведения от Варна – СОУ „Ал. Пушкин“, ЦДГ „Иглика“, ЦДГ „Гълъбче“, ЦДГ „Българче“, ОУ „Йордан Йовков“, ОУ „Васил Априлов“, ОУ „Панайот Волов“, ОУ „Стефан Караджа“, ЦДГ „Пинокио“, Общински детски комплекс. Всеки участник се състезава сам със себе си, пестейки електроенергия, вода, гориво и рециклирайки хартия. Помагат и еколозите. „Тогава направихме бригади от доброволци, които подменяха крушките с енергоспестяващи, течащите кранове на чешмите, уплътниха  прозорците и вратите, ремонтираха старите дървени дограми“, връща се назад Илиян Илиев.

Наградата на победителите е връчена публично на 5 юни – Международния ден на околната среда. Всички участници получават грамоти. Успехът повлича крак и конкурсът продължава. В края на 2003 г. е обявена нова награда от 500 лв. в предизвикателството „Спести, колкото можеш повече, въглероден двуокис!“.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина