Започва глобална мобилизация за чист въздух

Хора от цял свят ще предприемат действия, за да защитят правото си на чист въздух в дните до 15 февруари 2020 г. Всеки може да се включи – самостоятелно, със семейството си, с приятели, колеги, съседи…

Нашите приятели от „Грийнпийс“ – България, са подготвили специален наръчник за активисти, от който да почерпите вдъхновение. От него ще научите как да организирате събитие, как да го заснемете и след това да разпространите снимките.

От екологичната организация събират и записи на кашлица за кампанията до 1 февруари 2020 г. Няма значение дали е само звук или има и видео, важно е кашлицата да се чува. Изпращайте своите записи на: stoyan.kostadinov@greenpeace.org. Може да споделите и от кой град сте.

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) подготвя петиция срещу изгарянето на вносни отпадъци в България, с която ще се включи в кампанията. Петицията ще бъде публикувана в сайта и социалните мрежи до края на седмицата.


С подкрепата на:

Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Свилена Велчева

Журналист