Внимание! Важен проблем! Трябва да спасим Чудните скали!

„Внимание! Важен проблем! Трябва да спасим Чудните скали!“. Този призив отправят на фейсбук страницата си ученици от Средното училище по хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ във Варна, участващи в 11-ата научна експедиция „Аспарухово – бъдеще за фолклорния свят“.

„В единия от 6-те експедиционни дни имаме поход до Чудните скали. Проблемът го виждаме вече 3 години“, разказва осмокласничката Моника Петрова. „Това красиво място е съсипано!, възкликва Анна Богданова от 5 клас. – Проблемът е, че скалите са изподраскани дори на труднодостъпни места.“

Освен множество графити, природният феномен е превърнат в пасбище и тоалетна за стада от крави от близките села и сметище за отпадъците на туристите. „Тази година още с пристигането в района усетихме неприятна миризма. Решихме, че трябва сериозно да се заемем с проблема, тъй като Чудните скали са знакови за експедицията ни“, разказва Весела Тодорова, 11 клас.

Първоначалната им идея е да се заемат сами с почистването, но специалният статут на местността не разрешава това. Тогава младежите правят снимки на проблемните места и ги разпространяват в публичното пространство.

В рамките на експедицията децата имат ден на отворени врати в читалището в село Аспарухово. Тази година той не протича традиционно, защото решават, че ще потърсят подкрепа за спасяването на Чудните скали. Обръщат се за помощ първо към родителите си. Не всички приветстват ентусиазма на наследниците си. „Някои ни казаха: Оставете, това не е работа на децата, а на общината“, разказва седмокласникът Георги Георгиев. Въпреки това най-силна подкрепа срещат именно от майките и бащите си, от преподавателите и от ръководителя на експедицията Елеонора Николова. С помощта на председателя на Обществения център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) Илиян Илиев, определят минималната и максималната си цел, както и стъпките за постигането им. Предстои писмено да известят за проблема контролиращите институции в лицето на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ)- Варна, Община Дългопол и кметовете на селата Аспарухово и Добромир, и да поискат среща с тях за предприемане на конкретни действия.

„Ще участваме в почистването, но ще искаме Чудните скали да бъде обявена не само за природна, но и за културна забележителност“, категорични са младежите, които заявяват готовност през лятната ваканция да разказват на туристите за културата на местните. „Може да се сложат указателни табели, видеокамери, да се направи екопътека. Дългосрочната цел е да превърнем Аспарухово в музей на живо“, казва ръководителят на експедицията Елеонора Николова.

„Чудни скали“ е обявена за природна забележителност преди 70 години. Разположена е на 12,5 хектара в община Дългопол, на 4 км от село Аспарухово, на брега на язовир Цонево. Целта на обявяването е опазването на скалните образувания, което забранява промени, увреждащи естествения образ на скалите и околния пейзаж и природа.

 

„Чудни скали“ са включени в националния Регистър на защитените територии и защитените зони в България и частично в защитената зона по Директивата за птиците Камчийска планина.

С активност, с отговорност и добри идеи заедно можем да сътворим бъдеще за нашия български свят!, уверени са децата ни. Ако желаете да ги подкрепите, може да се свържете с тях тук.

Свилена Велчева

Журналист