Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 12/02/2020

Алтернативата на горенето на отпадъци – разделянето и рециклирането им не е утопия. Вече четири години в община Златоград прилагат събиране на битовия отпадък „от врата на врата“. Всяко домакинство разделя боклука си в различни чували, които се събират в определени дни от седмицата. При всяко събиране се води статистика на домакинствата – предали или не разделно събрани отпадъци. Обобщената информация в края на годината е определяща за размера на такса битови отпадъци. Домакинствата, не участвали в системата, са заплашени от по-висока такса смет. Законът за управление на отпадъците определя ежегодно завишаване размера на годишните отчисления за тон депониран отпадък, което сериозно се отразява върху размера на такса битови отпадъци, особено в общините, които не събират разделно.

4 години след въвеждане на иновативната за България система, Златоград отчита значително намаляване на общия поток на генерираните отпадъците, както и на количеството, отиващо за крайно обезвреждане. Като резултат, това води след себе си до увеличаване експлоатационния срок на регионалното депо и намаляване разходите за третиране на отпадъците, коментира за Ecovarna.info заместник-кметът на Златоград Елмира Пехливанова. По думите й, системата е позволила запазване на социално поносим размер на такса битови отпадъци.

Всичко постигнато до момента е в резултат на непрекъснати разяснителни и информационни кампании за ползите и начините на разделяне на отпадъците на мястото на образуването им, разказа Пехливанова. Според нея, важен е директният контакт с членовете на всяко домакинство. Съществен фактор за успеха е и стриктният контрол, както и спазването на графика за събиране от страна на общинското звено.

„Да събираме отпадъците разделно не е трудно. Напротив – този процес може да внесе ред, както във всяко домакинство, така и в управлението на отпадъци в общината. Кара ни да се чувстваме горди, че допринасяме за опазването на природата и осигуряваме едно по-чисто и по-добро място за живеене“, смята заместник-кметът на Златоград.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина