Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 05/06/2019

Над 1 млн. европейци, основно в Западна Европа, в момента произвеждат сами електроенергията, която потребяват. През следващите 10 години близо 90 млн. души ще правят това, обединени в енергийни общности. Децентрализирането на енергийната система чрез активно включване на хората е една от мерките за справяне с климатичната криза в национален и европейски план и една от конкретните цели за преминаване към възобновяеми енергийни източници до 2030 г. Данните бяха изнесени на борда на легендарния ветроход на “Грийнпийс” Rainbow Warrior. Корабът е в България като част от европейския тур “Заедно за климата” на екологичната организация. По време на дискусия на борда граждани и представители на дребния бизнес настояха за децентрализация на енергийната система в полза на отделните хора, общности, квартали, общини. Те поискаха да се въведе ясна и стабилна законова рамка, която да регламентира правата на хората сами да произвеждат, консумират и продават енергия от възобновяеми източници. В съседна Гърция такава вече е факт. През 2017 г. там се въвежда т. нар. виртуално нетно отчитане. Така вече не е необходимо да притежаваш собствен покрив, за да инсталираш фотоволтаик и да произвеждаш и продаваш електроенергия за собствени нужди. Инсталацията може да бъде на съвсем различно от мястото на живеене и потребяване на електроенергия. Виртуалното нетно отчитане е изключително ефективно за обитатели на жилищни блокове, съобщи Игнасио Наваро от гръцкия офис на „Грийнпийс”. След тези промени инсталираната мощност в слънчеви панели от домакинствата се увеличава с 60 мегавата. Гражданите започват да създават кооперативи за производство на електроенергия, които имат правото на приоритетно включване в енергийната система. Само през 2018 г. в Гърция са създадени 60 такива кооператива, а до края на тази се очакват още около 100.

800 евро/ kWh е инвестицията за домакинство в Гърция за закупуване и инсталиране на слънчеви панели, разрешителни режими и присъединяване към енергийната система. За сравнение у нас сумата е 5-6 хиляди лева, а процедурата трае около година. Проблемите в България обаче започват след това и те са чисто административни, смята Илиян Илиев от Обществения център за околна среда и устойчиво развитие. Условията при които се изкупува електроенергията от дребните производители се променят със задна дата и това действа демотивиращо, коментира Илиев. Той даде пример с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране от края на миналата година, с което променя изкупната цена на енергията от възобновяеми източници за обекти с мощност до 30 kW. С промяната изкупната цена е намалена средно 5 пъти, а собствениците на малки фотоволтаици, са уведомени за изменението 8 месеца по-късно, като са принудени да връщат пари на енергоразпределиното дружество «Енерго-про».

От Обществения център за околна среда и устойчиво развитие са подготвили предложения за промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, целящи намаляване на регулациите и засилване на частното договаряне при производството и продажбата на електроенергия. Ще се настоява и за въвеждане на понятията “нетно отчитане” и “виртуално нетно отчитане”, което да освободи дребните производители от вменената бюрократична тежест лично да се отчитат всеки месец, всяко тримесечие и да плащат по-високи данъци и такси.

Тодор Тонев от Асоциацията на българските черноморските общини обобщи, че е крайно време в законодателството “да се въведе понятието “потребител-производител”, което да регламентира статута на хората, които са инсталирали или биха желали да инсталират системи за производство на енергия от възобновяеми източници в имотите си”. Той допълни, че общини като Варна имат голям потенциал да използват възобновяема енергия, например с фотоволтаици на покривите на повече от 100 общински сгради и така да спестят огромни разходи. За близо 240 млн. лв. е консумацията на електроенергия на Община Варна годишно. Около 10% от консумацията може да се задоволи от геотермални източници. Едва 30% от 27-те геотермални сондажа се използват в момента, съобщи Тонев.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина