Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 29/03/2019

Как държавата постави на колене десетки собственици на малки фотоволтаици

Държавата в лицето на нейните политици и висши държавни служители още веднъж доказа, че не й пука за замърсяването на въздуха и здравето на гражданите й. Поредният абсурд, който беше сътворен, наказва хората, решили да се отопляват не на дърва и въглища, а на слънчева енергия – фотоволтаици, монтирани на покривите и фасадите на частните им домове. Гражданите, инвестирали в малък фотоволтаик до 30 kW до сега продаваха излишъка от произведената енергия на т. нар. посредници –енергодружествата на преференциални цени. Всеки месец малките производители на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Североизточна България фактурират енергийния си излишък от фотоволтаика по предварително договорени цени на «Енерго-про продажби» АД. Върху тях начисляват и внасят такса в държавен фонд «Сигурност», създаден по принцип, за да компенсира разликата при промяна на цените. Отделно върху приходите си дължат 10% данък печалба. За всеки следващ месец т. нар. малък производител дава на енергодружеството прогнозно количество енергия, която ще му продаде. Ако не познае, той покрива разликата от собствения си джоб, без оглед на това дали е доставил в мрежата повече или по-малко ел. енергия. Дори и това не изглежда чак толкова абсурдно на фона на поредното държавно решение, касаещо произвеждащите и потребяващите енергия от малки фотоволтаици.

От март тази година десетки собственици на малки енергийни обекти до 30 kW, поставени след 2016 г. в Североизточна България, са принудени да връщат пари на «Енерго-про продажби» АД за енергията, която дружеството им е изкупувало от юли миналата година досега. Причината – решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), с което променя начина на формиране на изкупната цена на енергията от възобновяеми източници за енергийни обекти с обща инсталирана мощност до 30 kW включително. С промяната изкупната цена е намалена средно 5 пъти, а собствениците на малки фотоволтаици, са уведомени за изменението 8 месеца след неговото приемане. За този период те са продавали излишъка от произведената енергия на дружеството според цените, фигуриращи в договорите им с «Енерго-про». Плащали са върху тях държавна такса за фонд «Сигурност», както и данък печалба. С анекс към договорите с «Енерго-про продажби» от края на март енергодружеството им предлага изкупуване на енергията по прогнозни пазарни стойности за мрежи високо напрежение. С нарочно писмо от компанията настояват за възстановяване на разликата между новите и старите цени чрез издаване на съответните коригиращи счетоводни документи. Няма решение обаче за връщане на начислените и внесени от собствениците такси и данъци върху изплатените им суми.

„Големите искат малките да им платят сметката, а Комисията за енергийно и водно регулиране им помага”, е краткият коментар на Илиян Илиев, председател на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Организацията има проект за мониторинг на процедурите по присъединяване и обслужване на малки фотоволтаични централи към  в гр. Каспичан. Енергодружествата никога не са искали да плащат преференциални цени за ВЕИ и след дългогодишни опити са намерили вратичка. КЕВР услужливо са им помогнали, смята Илиев. По думите му тормозът върху малките енергопроизводители е периодичен с идеята или да се откажат, или да им изкупуват енергията без пари.
И все пак как се стига до решението на КЕВР?

Според ЗЕВИ (Закона за енергията от възобновяеми източници) и според договора между производителите и енергийните посредници, излишък от произведената за собствени нужди енергия се изкупува по фиксирана преференциална цена. Факт е, че тази цена е различна за различните дребни производители и досега тя се налагаше едностранно от енергийното дружество, което я изкупува. В официалната си позиция по въпроса КЕВР съобщава, че към нея са постъпили писма с искания за становище във връзка с цената за изкупуване на неизползваното за собствено потребление количество електрическа енергия, произведено от възобновяеми източници. Всички те били направени от малки ВЕИ производители. Според входящите им номера, всички са заведени след приемането и обнародването на промените в Наредба за регулиране цените на електрическата енергия от 22 юни м. г., която приема начина на формиране на цената на ел. енергията от ВЕИ. Тълкуванието на съответния член от наредбата е прието в края на декември м. г. от КЕВР и засега единствено „Енерго-про” е решило да се съобрази с него.

Илиян Илиев е категоричен, че няма да подпише анекса, предложен от „Енерго-про продажби”. От дружеството пък предупреждават, че от март 2019 г. няма да осъществява плащания по фактури с вписана различна от новата цена.

Според адвокат Александър Асенов анексът е доброволна корекция на договор. Ако една от двете страни не го подпише, продължава да действа старият договор. Той не изключва възможността спорът да влезе в съда, но съветва това да стане като колективен иск на собствениците на малки обекти за производство на енергия от ВЕИ. „Целта е да се убие малкият ВЕИ бизнес”, смята Илиян Илиев и по този начин и малкото решили да се отопляват екологично и да не замърсяват да бъдат отказани.
Шум по въпроса не е вдигнат до сега, защото големите ВЕИ производители  не са засегнати. Те имат квоти за производство на енергия. Докато достигнат квотата енергията се изкупува по преференциални договорни цени, а след това – по по-ниски, определени от КЕВР, но фонд „Сигурност” компенсира разликата в цената. Малките, въпреки че плащат такси към фонд „Сигурност” не получават нищо от него, защото това не е уредено законодателно.

„Получава се така, че малките производители на енергия от ВЕИ уж имат преференциална цена, но на практика нямат. Трябва да се компенсират за разликата в цената, но пък липсват в закона, коментира адвокат Асенов. По думите му няма резон изкупната цена да бъде определена по този начин, защото пазарната цена се договаря на борсата, където се търгуват големи количества ел. енергия високо напрежение, т.е. това е цена на едро и за това е толкова ниска. Това формално противоречи на закона, който определя енергията на тези производители да се купува на преференциална цена, смята Асенов.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина