Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 18/02/2021

Снимка: Мария Петрова

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие стартира кампания „Ела с торба, спаси ела!“. Началото ще бъде дадено в 11 ч на 20 февруари (събота) на Фермерски пазар във Варна мол. До 30 май всички клиенти на Фермерски пазар пред Фестивалния комплекс, във Варна мол и в Св. св. Константин и Елена, ще имат възможност да спечелят множество награди, стига да пазаруват с торба за многократна употреба. На информационния щанд на фермерските пазари, те ще получат талон на кампанията. За всеки пазарен ден, в който са използвали постоянна торба, на него ще бъде поставена перфорация „зелена ела“. Първите петима събрали 10 „ели“ ще получат вкусни фермерски продукти, като за първия ще има и допълнителни поощрения. Останалите ще участват в томбола в края на кампанията. Част от наградите ще включват фамилно посещение във ферма – партньор на Фермерски пазар – Варна, фамилно посещение на еколагер „Езерец“, фермерски продукти, тениски и др.

Целта на природозащитниците е да се създаде навик за използване на многократни пазарски торби и да се развенчае мита за т.нар. „еко“ чанти от хартия и био полимери.

Проблемите с пластмасовото замърсяване накараха все повече търговци и потребители да заменят найлоновите торби с хартиени или такива от био полимери. Заедно с нарастващия дял на онлайн търговията, това доведе до увеличение потреблението на хартия 2,5 пъти през последните 20 г. По данни на „Форум за екология и хартия“ – Германия, всяко пето дърво на планетата се отсича за производство на хартия. В същото време потребителите не си дават сметка, че за производството на една хартиена торба се използва 26 пъти повече вода и 40% повече енергия, отколкото за найлоновата. Масовото навлизане на биополимерни торби доведе до безконтролното обезлесяване на големи територии за добив на биомаса, съобщават природозащитни организации.

От Обществен център за околна среда и устойчиво развитие призовават: „Кажи „ДА!“ на многократната торба!“, за да направим света по-зелен.

Кампания „Ела с торба, спаси ела“ се реализира по проект „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина