Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 18/02/2021

Снимка: Мария Петрова

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие стартира кампания „Ела с торба, спаси ела!“. Началото ще бъде дадено в 11 ч на 20 февруари (събота) на Фермерски пазар във Варна мол. До 30 май всички клиенти на Фермерски пазар пред Фестивалния комплекс, във Варна мол и в Св. св. Константин и Елена, ще имат възможност да спечелят множество награди, стига да пазаруват с торба за многократна употреба. На информационния щанд на фермерските пазари, те ще получат талон на кампанията. За всеки пазарен ден, в който са използвали постоянна торба, на него ще бъде поставена перфорация „зелена ела“. Първите петима събрали 10 „ели“ ще получат вкусни фермерски продукти, като за първия ще има и допълнителни поощрения. Останалите ще участват в томбола в края на кампанията. Част от наградите ще включват фамилно посещение във ферма – партньор на Фермерски пазар – Варна, фамилно посещение на еколагер „Езерец“, фермерски продукти, тениски и др.

Целта на природозащитниците е да се създаде навик за използване на многократни пазарски торби и да се развенчае мита за т.нар. „еко“ чанти от хартия и био полимери.

Проблемите с пластмасовото замърсяване накараха все повече търговци и потребители да заменят найлоновите торби с хартиени или такива от био полимери. Заедно с нарастващия дял на онлайн търговията, това доведе до увеличение потреблението на хартия 2,5 пъти през последните 20 г. По данни на „Форум за екология и хартия“ – Германия, всяко пето дърво на планетата се отсича за производство на хартия. В същото време потребителите не си дават сметка, че за производството на една хартиена торба се използва 26 пъти повече вода и 40% повече енергия, отколкото за найлоновата. Масовото навлизане на биополимерни торби доведе до безконтролното обезлесяване на големи територии за добив на биомаса, съобщават природозащитни организации.

От Обществен център за околна среда и устойчиво развитие призовават: „Кажи „ДА!“ на многократната торба!“, за да направим света по-зелен.

Кампания „Ела с торба, спаси ела“ се реализира по проект „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина