Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 18/06/2017

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие /ОЦОСУР/ подкрепи заедно с още пет други граждански организации обща позиция за децентрализация на енергийната система, стимулиране на използването на възобновяеми енергийни източници и активно участие на гражданите. Позицията е част поредица от стъпки координирани от „Грийнпийс“- България като чест от кампания за насърчаване на възобновяемите енергийни източници като алтернатива на замърсяващите изкопаеми горива и активното участие на гражданите в този процес.
Позицията е плод на дълъг процес от разговори и обмен на информация воден от „Грийнпийс“- България и Център за енергийни решения, Българска национална асоциация Активни потребители, Българска соларна асоциация, Екологично сдружение „За Земята“ и ОЦОСУР. Еманацията на този процес беше по време на конференцията „Енергийни граждани в Европа – къде сме ние?“,  проведена на 6 юни, в Дома на Европа, в София, където организациите се обединиха и подкрепиха обща позиция.

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие /ОЦОСУР/ подкрепи заедно с още пет други граждански организации обща позиция за децентрализация на енергийната система, стимулиране на използването на възобновяеми енергийни източници и активно участие на гражданите. Позицията е част поредица от стъпки координирани от „Грийнпийс“- България като чест от кампания за насърчаване на възобновяемите енергийни източници като алтернатива на замърсяващите изкопаеми горива и активното участие на гражданите в този процес.

Позицията е плод на дълъг процес от разговори и обмен на информация воден от „Грийнпийс“- България и Център за енергийни решения, Българска национална асоциация Активни потребители, Българска соларна асоциация, Екологично сдружение „За Земята“ и ОЦОСУР. Еманацията на този процес беше по време на конференцията „Енергийни граждани в Европа – къде сме ние?“,  проведена на 6 юни, в Дома на Европа, в София, където организациите се обединиха и подкрепиха обща позиция.
ПОЗИЦИЯ
Държавната политика в сектора на енергетиката ни заключва в миналия век като спира развитието на възобновяемите енергийни източници. Енергийният сектор в Европа и в света вече е в процес на трансформация. Това ще направи невъзможно съществуването на енергетиката в сегашния ѝ вид в следващите няколко десетилетия. Създава се реална възможност за страната ни да премине през справедлив преход към нисковъглеродна икономика в контекста на европейските и световни промени. Крайно време е България да погледне отвъд въглищата и да разработи стратегия за постепенно излизане от зависимостта си от изкопаеми горива. Едновременно с това, имаме потенциал за стимулирането на използването на възобновяема енергия по ефективен начин. Това може да гарантира енергийна независимост, сигурност и по-чиста околна среда, да намали енергийната бедност, както и да подпомогне икономиката като създаде нови работни места.
„Грийнпийс“- България смята, че развитието на ВЕИ сектора в страната ни трябва да продължи в посока малки децентрализирани ВЕИ мощности (до 30 кВ), които да се въвеждат на ниво домакинство и община. Необходими са административни и законови промени, които да намалят бюрократичното бреме, съпътстващо инсталирането на такива мощности. Децентрализираното производство на енергия от възобновяеми енергийни източници представлява приложима и достъпна алтернатива, която ще позволи на малките потребители на енергия (домакинства, ферми, общински сгради) да произвеждат сами енергията, която потребяват.

За тази цел, настояваме за следните промени:

  • Намаляване на административните бариери чрез въвеждане на уведомителен (вместо съществуващия разрешителен) режим за изграждане на ВЕИ с малък капацитет, чрез което да бъдат преодолени излишните бюрократични пречки, необосновани забавяния и откази за легализиране от страна на мрежовите оператори, местните институции и други;
  • Разработване на програми за субсидирано изграждане на малки ВЕИ за битови нужди за енергийно бедни семейства с цел постепенно и трайно намаляване на финансовата им зависимост от енергийни помощи;
  • Насърчаване на изграждането на малки ВЕИ за битови и обществени нужди – като се предоставят смислени финансови инструменти на разположение на гражданите и бизнеса;
  • Създаване на възможност физически и юридически лица да продават и/или отдават на заем (посредством системи за нетна консумация, т.нар. net-metering) на електроразпределителните предприятия излишъка от произведената електроенергия от ВЕИ за лични цели, присъединени като потребители на електрическа енергия. Съдържанието на понятието „нетметъринг“ е инсталиране на малки генериращи мощности, които се отчитат с двупосочно мерене, при което се изравняват количеството на консумираната и произведената енергия на определен период от време.

Ползите от изграждането на микро (до 30 кВ) децентрализирани електроенергийни обекти, ползващи възобновяеми енергийни източници са:

  • Намаляване на вредите върху здравето на хората и околната среда от изкопаеми горива;
  • Увеличаване на енергийната сигурност на страната;
  • Минимални загуби от пренос и преобразуване на електроенергията, поради това, че тя се произвежда на мястото на потребление;
  • Създават се многобройни работни места за инсталатори на малки ВЕИ централи и се пренасочват специалисти в нови бизнес начинания;
  • Използват се покривите и фасадите на съществуващи сгради, дворни места, промишлени зони и т.н. и не се заемат продуктивни обработваеми земи или пасища;
  • Създава се възможност за внедряване на малки автономни и за собствено потребление системи, който са в основата на бъдещите децентрализирани системи за електропроизводство.

Подкрепилите позицията призовава институциите (Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ); Комисия за енергийно ни водно регулиране (КЕВР); Министерство на енергетиката; Омбудсман на република България), отговорни за енергийно развитие на страната, да подкрепят предложените промени и да стимулират изграждането на микро (до 30 кВ) децентрализирани електроенергийни обекти, ползващи възобновяеми енергийни източници.

Изпратенине позиции можете да прочетете в оригинал тук:
До Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
До Комисия за енергийно ни водно регулиране (КЕВР)
До Министерство на енергетиката
До Омбудсман на република България

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина