Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 05/03/2021

Снимка: Ecovarna.info

С хартиени вместо с найлонови опаковки вече са опаковани плодовете на децата от училища и детски градини, включени в програмата „Училищен плод“. Промяната не намалява генерирането на отпадъци, а само заменя един отпадък с друг, коментира екологът Илиян Илиев от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Освен това производството на хартия отнема много повече ресурси под формата на вода, енергия и дървесина, отколкото найлоновата торба. Единственият й плюс е, че се разгражда по-бързо в природата. Ако стигне до сметището обаче, заради специфичната среда там, при разпада й се отделя голямо количество метан – един от основните виновници за глобалното затопляне.

Само за едно раздаване на продукти от програмата „Училищен плод“ на ден се изразходват над 420 000 хартиени торбички. Не трябва да забравяме, че за производството на един тон хартия се изсичат 17 дървета. Кафявият цвят на торбичката не показва, че тя е произведена непременно от рециклирана хартия. Обикновено за направата на хартиените торби се използват много здрави целулозни нишки, които се добиват единствено от сурова дървесина.

Опаковането на продуктите индивидуално по програмата „Училищен плод“ е абсолютно чиновническо своеволие, показва кратък преглед на нормативната документация по темата. Според наредбата, регламентираща схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, всички продукти трябва да се доставят в индивидуални или неиндивидуални опаковки с ненарушена цялост. Неиндивидуалните опаковки могат да се доставят и да бъдат отваряни, нарязвани или разливани в учебни заведения, които разполагат с помещения за приготвяне или раздаване на храна. Единствено продуктите, посочени в т. 1 и 2 от приложение 3, се доставят в индивидуални опаковки за всеки ученик. Това са прясно пастьоризирано и кисело мляко.

 

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина