Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 12/03/2021

Снимка: Ecovarna.info

Протест на обединението – така са нарекли петата си поред протестна демонстрация жителите на кв. „Виница“, Горна Трака и Евксиноград, които повече от месец се борят за спиране на сечта в местността Коджа Тепе във Варна. Тази неделя – 14 март, в 11,30 ч протестът слиза пред сградата на Общината в центъра на града. Целта е към каузата за запазване на зеления защитен пояс да се присъединят още повече активни граждани.

 

„Спрете да бъдете апатични и нехайни към случващото се!!! Да се съберем заедно и да изкажем несъгласието си с поредното безумие, което се случва в България!!!“, призовават организаторите във фейсбук събитието.

Исканията им са кратки и ясни:
1. Незабавно спиране на сечта;
2. Възстановяване на горския пояс;
3. Ревизиране на ОУП.
Именно в Общия устройствен план на Варна територията с 60-годишната борова гора, залесена с цел предпазване на района от свлачища и ерозия, е обозначена като „Ок1- зона за ниско застрояване“.

В Горскостопанския план от 2017 г. на Държавно горско стопанство „Варна“, обаче горските имоти, обект на застрояване, продължават да изпълняват „защитна“ функция. В плана е записано, че представляват „иглолистна култура и семенно насаждение, създадено по технически проет за борба с ерозията“.

Повече от 4 дка боров масив е изсечен в края на миналата година в местността Коджа тепе. На мястото на дърветата има инвестиционно намерение за изграждане на еднофамилни сгради. Подобни проекти в по-ранна фаза има и за останалите над 20 дка горски терен.

„Заедно срещу алчността и безхаберието! Да спасим поколенията след нас!“, призовават организаторите на протеста тази неделя.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина