2022-10-10T13:27:41+03:00

Еко Рейтинг

Всеки от нас ежедневно влиза в ролята на клиент със свои уникални нужди и преференции. А не е ли важно да добавим трифектата определяща устойчивите практики като такива: екологична, социална и икономическа отговорност?