Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 30/11/2020

На връх 25-годишнината на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие – през декември 2020 г., предстои да излезе брой 52 на вестинк „Лист“. Ако добавим към броевете до момента и предшествениците – „Зелен телефон“ и „Бюлетин“, празнуваме и 60-ия брой на екологичния информационен вестник. Първият „Бюлетин“ излиза в еднолистно издание във формат А4 през октомври 1997 г. „Зелен телефон“ вече прилича на информационен вестник не само по вестникарската хартия, черното мастило и формата – А3, но и по съдържанието. Първият му брой е факт преди 20 години – през януари 2000 г. Водещата статия алармира „Вандали унищожават Ятата, полицията нехае“. Информацията е на регионалния координатор на Българското дружество за защита на птиците по това време Даниел Тодор.

Първият брой на „Лист“, който продължава да излиза до днес, се появява през февруари 2001 г., като издание на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, фондация „МЕЙДЕЙ“ и Морски клуб „Приятели на морето“ в 4 страници. Водещата му статия е коментар, озаглавен „Докога?!“. В нея питаме „До кога все така ще я караме?“. Темата е боклукът, който не рециклираме и по-специално унищожаването на хартиения отпадък. В следващата статия призоваваме „Участвайте в „Лист по лист“!“, а под нея съобщаваме, че „Един тон рециклирана хартия спасява 17 дървета“.

От 2019 г. „Лист“ вече е в джобен формат, А5, 12 страници. Излиза два пъти годишно. Днес вестник „Лист“ остава единственият периодичен вестник във Варна. Не е прекъсвал излизането си вече 20 години.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина