Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 22/09/2015

На 18 септември във Варна беше официално представен докладът „УСПЕХИ И ПРОБЛЕМИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ/2007-2014/ – ГЛЕДНИ ТОЧКИ НА ПРЕКИТЕ УЧАСТНИЦИ“

Той е краен резултат от проучване на Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз (КУПФЕС) изпълнено в периода юни-юли 2015 година. Изследването е част от „Проектът  „Броенето на пилците: Гражданската оценка на първия финансов период на България в ЕС (2007 – 2013 г). Трети мониторингов доклад на Коалицията за устойчиво ползване фондовете на Европейския съюз (КУПФЕС)“.

На 18 септември във Варна беше официално представен докладът „УСПЕХИ И ПРОБЛЕМИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ/2007-2014/ – ГЛЕДНИ ТОЧКИ НА ПРЕКИТЕ УЧАСТНИЦИ“

Той е краен резултат от проучване на Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз (КУПФЕС) изпълнено в периода юни-юли 2015 година. Изследването е част от „Проектът  „Броенето на пилците: Гражданската оценка на първия финансов период на България в ЕС (2007 – 2013 г). Трети мониторингов доклад на Коалицията за устойчиво ползване фондовете на Европейския съюз (КУПФЕС)“. Изследвано е мнението на представители на организации – кандидатствали, спечелили или били в ролята на консултанти или изпълнители на дейности, възложени им от организация осъществила проект по ОП. Мнозинството от далите становището си са от организации с един или повече спечелени проекти по оперативните програми, след приемане на страната ни за член на ЕС.

Избрания  метод за събиране на информацията – пряко интервю се основава на възможностите му да осигури максимална диалогичност на участниците, като позволява да се доразвива и уточнява с аргументи и примери изказваната теза. Целта на проучването е критично да се вгледаме и осмислим процеса на кандидатстване, неговите процедури, начини на управление на финансовите средства и какви ефекти и  резултати са постигнати с тях. Анализът трябва да подпомогне подобряването на взаимодействието между различните страни в процеса – органи на управление на ОП, общини, държавни администрации, търговски дружества, нестопански организации и образователни и културни институции, относно управлението на средствата за решаване на важни обществени проблеми и подобряване стандарта на живот на българските граждани.

Общо е поучено становището на 163 организации – държавни администрации, големи общини, малки общини, научно-образователни институции, асоциации и мрежи от организации, медии, НПО, МИГ-ове, читалища и музеи, търговски дружества и земеделски стопани или кооперации. Сред включилите се в проучването организации сериозен дял иматадминистрациите/държавни и общински/ – 36%, нестопанските организации – 28% и търговските дружества – 20%, всички са и основни участници в използването на средства по ОП.

Обобщавайки мненията на респондентите за отделните етапи от използването на ФEC в периода 2007-2013, трябва да кажем, че най-приемлив от гледна точка на успешни процедури и практика се оказва етапа на кандидатстване. Само 26% от интервюираните го посочват като проблемен. Докато етапите на реализиране и отчитане трупат далеч повече негативни оценки (реализиране – 53%; отчитането – 34%) като установени практики. Ето защо ние считаме, че в следващия период, администрацията на Европейските фондове в България трябва да вложи допълнително усилия за да се подобри качеството на работата на тези дава етапа. Това се отнася особено по отношение процеса на реализиране, събиращ негативна оценка на повече от половината участници в проучването.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина