Публикувано на 25/03/2020

Да бъде изграден нов парк „Лист по лист“ в кв. „Чайка“. Това е вторият проект от инициативата „Как изглежда ЕкоВарна“ на Ecovarna.info.

Местонахождение на обществената територия: Мястото се намира в кв. „Чайка“, под кръстовището на бул. „Левски“ с бул. „Осми приморски полк“ – между тенис кортовете, МГ „Д-р Петър Берон“ и Пета езикова гимназия. maps: @43.2171124,27.9374291,152m

Състояние в момента: Паркът представлява необлагороден терен, върху който са разположени множество преместваеми обекти. Има и заградени частни имоти с изоставени безстопанствени и опасни стари сгради. Коли са паркирани между дърветата. В ниската част на терена застрояването е по-гъсто, има и частен паркинг. На цялата територия са поместени две спортни игрища и детска площадка/паркинг. Инфраструктурата е компрометирана – алеите за изпочупени, пейки и беседки – липсват. За сметка на това има недействаща обществена тоалетна и фургони.

Проекто-идея: Територията да се облагороди и да се превърне в красив и модерен парк. Проектът предвижда обграждане на имота с нова иглолистна растителност и ниски храсти, прокарване на нови достъпни алеи, свързващи вътрекварталните пространства от двете му страни. Да се изградят нови детски площадки и най-вече нова дървесна растителност във вътрешното пространство. Игрищата могат да се преместят в южната част на обекта – във вътрешността му.

Да се премахнат преместваемите обекти –фургони и тоалетни, както и безстопанствените, рушащи се сгради.
Капацитетът на паркинга в ниската част да се увеличи, а защо не и да се превърне в подземен такъв (с още зеленина над него). Сградите в южната част са в сравнително добро състояние и функциониращи; някои подлежат на ремонт.

Визуализация на настоящото състояние и на различни проекти, които са правени за терена.

За автора: Антон Богдев е инженер – проектант. Завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия в София и Национална гимназия по хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ във Варна. В обсега на компетентностите му влизат: изработка на специализирани карти, създаване на цифрови модели на терена, вертикално планиране, изчисление на обеми и количества, геоинформационни системи. За контакт: anton_bogdev@abv.bg.

Очакваме и вашите предложения за инициативата „Как изглежда ЕкоВарна“ на ел. адрес: ecovarna.info@gmail.com.

Проектите трябва:

– да осигуряват баланс между природните и антропогенните фактори и да създават предпоставки за устойчиво развитие на Варна;

-да съдържат кратка обяснителна част за местонахождението на обществената територия, сегашното й състояние и визия за бъдещото й развитие;

– да бъдат придружени с визуализация – снимка на настоящото състояние на мястото, снимка от Гугъл карти и цветна скица, схема на бъдещото;

– да са придружени с кратко CV на автора;

Проектите ще бъдат публикувани на сайта ecovarna.info. След приключването на инициативата (до набирането на 12 проекто-идеи) ще бъдат внесени в Съюза на архитектите – дружество Варна. Всички 12 идеи „Как изглежда ЕкоВарна“ ще бъдат представени в официална изложба по време на гражданския форум „Конференция по демокрация 2021“, който се провежда ежегодно в последната събота на февруари.

Постъпилите до момента проекти може да видите тук.

„Как изглежда ЕкоВарна“ е част от инициативата „Активни за устройване на обществени пространства“.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина