Спестете пари, защитете семейството си и околната среда!

„Когато мъжките риби започнат да произвеждат женски протеини, си прекалил с… праха за пране…“

Предизвикателство

Повече от 80 000 различни химични съединения използва човек в ежедневната си битова дейност. Всяка година в употреба се въвеждат нови 2000. Те са навсякъде – в ароматизатори, сапуни, перилни и избелващи препарати, омекотители, абразивни и специализирани почистващи препарати за баня, стъкло, канализация, фурни и др. Тези продукти въздействат върху здравето ни – дразнят кожата и дихателните пътища, предизвикват сълзене на очите, химически изгаряния, хормонален дисбаланс, болести на кръвта и др. Попаднали в природата, те унищожават екосистеми и растителни и животински видове. Британският изследовател Джон Съмптър е открил, че мъжките риби, изложени на въздействието на повърхностно активните вещества (перилни препарати) в реките, започват да произвеждат женски протеини.

Химическите препарати от битовата химия са в нашите домове и ние ги ползваме ежедневно.

Целта на проект „Спестете пари, защитете семейството си и околната среда!“ е да повиши информираността на домакинствата от общините по Северното Черноморие за невидимото въздействие на битовата химия върху здравето им и околната среда. Опасностите, които крият този тип продукти и възможностите за тяхното намаляване, също са в полезрението на проекта.

Задачите, които си поставя Обществен център за околна среда и устойчиво развитие са: да ангажира вниманието на широка група от граждани с проблема; да проучва предлаганите на пазара алтернативи на щадящи околната среда препарати и да ги споделя на възможно най-широк кръг хора.

Действия

В рамките на проекта са предвидени информационни събития и демонстрационни дейности, като пътуваща информационна изложба, прожекция на филми, дискусии и работилници за изготвяне на домашни почистващи препарати. За да осигурим присъствието на повече граждани, работим предимно с училища и детски градини от общините по Северното Черноморие. Съвместната работа с младежи и техните родители ще е гаранция за устойчивост на проекта във времето. Цялата събрана информация е паралелно тиражирана в социалните мрежи, на интернет страницата на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и в хартиено издание.

Резултати

Над 2000 посетители на пътуващата изложба, над 150 участници в дискусионните срещи, над 40 души, придобили умения за изработване на домашни почистващи препарати, хиляди, ползващи информационните материали и предложени рецепти от страниците на информационните сайтове на организацията. Очакваме общия ефект от проекта да допринесе за подобряване качеството на домашната среда и намаляване на антропогенния натиск върху екосистемите.

Координатор на проекта:

илиан илиев

Илиян Илиев
тел.: 0887 35 11 41
e-mail: pecsd.us@gmail.com

Партньори:

Андрю Джъдкинс, доброволец от Корпуса на мира – САЩ
Фонд „Лист“ към Обществен център за околна среда и устойчиво развитие

Публикации по темата

Брошура „Спестете пари, защитете семейството си и околната среда“

Справочник „Спестете пари, защитете семейството си и околната среда“