Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 30/01/2020

Системата „плащане на чувал“ е една от най-ефективните с цел намаляване генерираните отпадъци от домакинствата. Тя спада към т.нар. икономически стимули и е част от 10-те стъпки към нулев отпадък. Системата следва принципа „замърсителят плаща“ и включва безплатно сметосъбиране, примерно, за първите два чувала с отпадъци на семейство за месец, а всеки следващ се заплаща. Заедно с първата стъпка -разделяне на отпадъците при източника, тя бе посочена като една от най-резултатните от участниците в работната среща на общински експерти по екология от черноморските общини. Форумът бе организиран от Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО) по проект „CAPonLITTER: Капитализиране на добри практики и подобряване на политиките за управление на морските отпадъци“. Целта е да бъде разработен Регионален план за дейcтвие срещу замърcяването c морските отпадъци. Препоръките от него ще бъдат взети предвид при изготвянето на „Регионална стратегия за развитие на област Варна“ за следващия програмен период.

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) подпомогна инициативата като сподели концепцията за „Нулев отпадък“, както и добри практики и опит в тази област. Илиян Илиев от ОЦОСУР помогна на участниците да определят най-ефективните, както и най-скъпоструващите мерки за намаляване на отпадъците. Във форума участва и доброволката от Италия Валентина Вадже, която е във Варна по линия на Европейския корпус за солидарност.

Инициативите за намаляване на отпадъците, като т.нар. „зелени общински поръчки“, бяха дефинирани като друга даваща много добър резултат мярка. Като положителен пример в тази връзка беше посочена Ирландия. Въведената там такса от 15 евроцента върху полиетиленовите торбички намалява употребата им с 92 на сто.

Решаваща роля за „зелените“ инициативи имат общините, като принципите могат да залегнат в изискванията при обявяване на обществени поръчки, например, смята Илиян Илиев. Местните власти са в състояние да наложат употребата на многократна или компостируема посуда в общинските заведения. Те имат ключова роля и при въвеждане на т.нар. депозитни системи по време на събития, ползване на чаши за многократна употреба срещу депозит от участниците. Доставката на вендинг машини, които имат опция за ползване на собствена чаша, дават право на екологичен избор на потребителя, и също могат да бъдат изисквани в обявите за обществени поръчки, смята Илиев.

Като най-скъпо струващи и ресурсоемки мерки, участниците в срещата определиха сметосъбирането от врата на врата и подобреният промишлен дизайн на продуктите от страна на индустрията.

Пластмасовият отпадък под формата на бутилки, капачки и рингове от шишета, туби, е най-често срещаният по нашето крайбрежие, сочи тригодишен мониторинг на Басейнова дирекция за Черноморския регион. В същото време едва 5 на сто от пластмасата, която се ползва у нас, се рециклира, сочи статистиката. Около половината от пластмасовите продукти завършват жизнения си път на депото за отпадъци. 80% от пластмасата в морето е била използвана и изхвърлена преди това на сушата.

10 стъпки до Нулеви отпадъци

 1. Разделяне при източника;
 2. Сметосъбиране от врата на врата;
 3. Компостиране;
 4. Рециклиране;
 5. Общински центрове за повторна употреба, поправка и разглобяване на отпадъци;
 6. Инициативи за намаляване на отпадъците;
 7. Икономически стимули;
 8. Център за сортиране и изследване на остатъчните отпадъци;
 9. Подобрен дизайн на продуктите;
 10. Временно депо.

  Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Европейски корпус за солидарност и Център за развитие на човешките ресурси. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина