Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 31/01/2020

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) започва Петиция срещу изгарянето на вносни отпадъци в България. Документът ще бъде внесен в Народното събрание, Министерски съвет и Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Ето и пълният текст, който може да подпишете тук:

Уважаеми народни представители,

Уважаеми г-н Министър-председател,

Уважаеми г-н Министър,

Ние, гражданите на Република България, настояваме за:

  • Забрана вноса на територията на България на отпадъци с код 19 12 10, т.нар. RDF /модифицирани горива получени от отпадъци/, които отделят опасни вещества при изгарянето си, и пълна забрана вноса на всички други отпадъци, предназначени за изгаряне на територията на България.
  • Идентифициране свойствата на всеки отпадък преди неговия внос на базата на лабораторни изследвания, включително относно отделяните при изгарянето му вещества.
  • Приемане на мерки за подобряване контрола по спазването на действащата нормативна уредба, свързана с вноса на всички видове отпадъци, с цел оползотворяване, депониране, съхранение или реекспорт.
  • Създаване и поддържане на публичен регистър на всички дружества, които внасят, транспортират, съхраняват и оползотворяват отпадъци на територията на България.
  • Създаване и поддържане на публичен регистър на внесените, депонираните, оползотворените и реекспортираните отпадъци на територията на България.

Според изнесени през 2018 г. данни на Европейската агенция за околна среда България е на първо място в Европа по замърсяване на въздуха и на първо място по брой смъртни случаи, причинени от мръсния въздух (211 на 100 000 души). През 2017 г. България е санкционирана от Европейския съд заради редовно превишаване на пределно-допустимите норми на фини прахови частици във въздуха. През миналата година е заведен иск срещу страната ни заради неспазване на нормите за серен диоксид.

Убедени сме, че голяма част от замърсяването се дължи на горенето, наречено „оползотворяване“ на  отпадъци, внесени като RDF-гориво, с разнороден, често неясен и съмнителен състав.

Загубите, които ще претърпи икономиката ни от забраната вноса на отпадъци за горене, са несъизмерими в сравнение с вредата върху здравето на българите и имиджа, който добива страната ни като „дестинация за отпадъци“.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина