Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 18/01/2015

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) стана официален партньор по проект RECOMMEND с финансовата пдокрепа на програма INTERREG IVC. Целта на проекта е да осигури на предприятията и публичните власти информация за инструменти и схеми за финансиране на нови екологични мерки в бизнес сектора, както и да представи добри практики за икономически ползи при прилагането на екологични мерки в малките и средни предприятия. Заедно с Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО) – партньор по проекта, до края на 2014 г. ще бъде разработено предложение за общински план за изпълнение, предлагащ подобряване на местните екологични политики на Община Варна и стимулиране на малкия и среден бизнес да прилага тези политики напрактика. В проекта са предвидени серия от срещи с представители на бизнеса, които да споделят своите нужди и виждания за прилагането на зелени практики в дейността си и подкрепата, която очакват да получат от страна на местната власт, за да се чувстват стимулирани и мотивирани да следват „зелената линия”. Тези срещи ще бъдат организирани от ОЦОСУР и АБЧО ще бъдат публични и отворени, така че всяка фирма, която има визия и конкретни предложения за стимулиране на екологичните мерки в бизнеса от местната власт може да заповяда и да сподели своето мнение.

RECOMMEND е проект по програма INTERREG IVC, който се реализира в периода 01.01.2012 – 31.12.2014. RECOMMEND осигурява на предприятията и публичните
власти информация за инструменти и схеми за финансиране за нови екологични мерки в бизнес сектора.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина