Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 24/09/2020

Незаконна естакада за паркиране в зелени площи са си изградили варненци на ул. „Поп Димитър“ в ж.к. „Възраждане“. Общината е уведомена за нарушението още преди осем месеца, но до момента няма предприети действия за премахването й или за глоба на паркиращите в тревата. Това уведоми от профила си във Фейсбук варненецът Димитър Димитров с надеждата, че след получаване на гласност, отговорните органи ще се задействат. „Ако местната власт не може да премахнете 0.2m³ незаконно положен бетон от малка (но оживена) улица във Варна, как да очакваме да се погрижите за големите проблеми в града?“, пита Димитров. Сигналът съзнателно е подаден към точно определен проблем, за да не започнат с увъртания, но резултатът е очевиден, коментира варненецът.

Друг варненец пише по темата, че проблемът е в „липсата на елементарна организация за паркиране“ в града. Посочват се примери от Берлин, където самите тротоари са предвидени за паркиране, като същевременно има място за пешеходци и велоалеи. По този начин има място за всички участници в движението и се предотвратява натоварения трафик в тясна улица. Разликата е, че там имат тротоари, се посочва още в коментара.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина