Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 24/09/2020

Незаконна естакада за паркиране в зелени площи са си изградили варненци на ул. „Поп Димитър“ в ж.к. „Възраждане“. Общината е уведомена за нарушението още преди осем месеца, но до момента няма предприети действия за премахването й или за глоба на паркиращите в тревата. Това уведоми от профила си във Фейсбук варненецът Димитър Димитров с надеждата, че след получаване на гласност, отговорните органи ще се задействат. „Ако местната власт не може да премахнете 0.2m³ незаконно положен бетон от малка (но оживена) улица във Варна, как да очакваме да се погрижите за големите проблеми в града?“, пита Димитров. Сигналът съзнателно е подаден към точно определен проблем, за да не започнат с увъртания, но резултатът е очевиден, коментира варненецът.

Друг варненец пише по темата, че проблемът е в „липсата на елементарна организация за паркиране“ в града. Посочват се примери от Берлин, където самите тротоари са предвидени за паркиране, като същевременно има място за пешеходци и велоалеи. По този начин има място за всички участници в движението и се предотвратява натоварения трафик в тясна улица. Разликата е, че там имат тротоари, се посочва още в коментара.

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина