Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 08/10/2014

Седем етажен блок с два входа и трафопост е предвиден за изграждане в кв. Левски върху зелена площ с около 75 дървесни видове, две детски площадки (едната, от които благоустроена от общината през миналата година) и спортно игрище. Районът на бъдещия градеж е единственият зелен оазис за обитателите на блокове 14 на ул. „Студентска” (с 240 апартамента и около 1000 обитатели), 17-етажните блокове 11, 12 и 13 (с по над 110 апартамента всеки), както и за новопостроените жилищни кооперации на ул. „Неделчо Кайков”.

Седем етажен блок с два входа и трафопост е предвиден за изграждане в кв. Левски върху зелена площ с около 75 дървесни видове, две детски площадки (едната, от които благоустроена от общината през миналата година) и спортно игрище. Районът на бъдещия градеж е единственият зелен оазис за обитателите на блокове 14 на ул. „Студентска” (с 240 апартамента и около 1000 обитатели), 17-етажните блокове 11, 12 и 13 (с по над 110 апартамента всеки), както и за новопостроените жилищни кооперации на ул. „Неделчо Кайков”.

С протокол от 28 май т.г. Експертният съвет по устройство на територията (ЕСУТ) към община Варна е дал положително становище за изменението на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на района. Никой от представителите на етажните собственици на блок 14, който граничи с имота, не е бил уведомяван за стартирането на процедурата, каквото е изискването на закона. На база решението на ЕСУТ, на 14 юни главният архитект на общината Виктор Бузев, издава заповед за изработка на проекта за изменение на ПУП. Така на практика над 2000 души, пряко заинтересовани, в гранични имоти са поставени пред свършен факт, виждайки вече готовия план. Въпреки изрично вписаното изискване от експертния съвет за превантивен контрол за опазване на околната среда, жителите на квартала до момента не са видели задължителната екологична оценка по чл. 152 от Закона за опазване на околната среда и се съмняват, че тя съществува.

Нов строеж върху зелени площи - 02

Освен за дърветата и зеленината, хората се опасяват и за живота си след началото на евентуални строителни дейности.  Живущи в бл. 14, които са участвали още в изграждането му, твърдят, че той се намира на високи подпочвeни води. Мазите на сутеренните етажи все още се пълнят с вода, а стъпалата на вх. 8 са изместени с близо 7-8 см. Всяко решение за строителство в опасна близост до блока, е игра с живота и здравето ни, категорични са живущите в него.
С цел да защитят живота си, собствеността си и зелената растителност, днес (3 октомври) от 18 ч хората излизат на мълчалив протест на мястото на планирания строеж в градинката пред блок 14 на ул. „Студентска”.

Борбата на хората да запазят от застрояване зелената площ продължава вече 18 години. Тазгодишният опит за промяна на ПУП е четвъртият поред срещу, който се надигат варненци. През последните години, заедно с възраженията, които внасят, те правят и предложения до община Варна за обявяване на терена пред блок 14 за зелена зона и обезщетяване на претенциите на инвеститора. Досега обаче не са получили удовлетворение на исканията си. Затова предприемат протеста си днес, преди деня на размисъл, за да накарат бъдещите управници да се замислят за хората, в името на които обявяват, че работят.

Нов строеж върху зелени площи - 03

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина