Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 29/01/2015

Кметът на Варна не подкрепи искането на граждански организации за провеждането на референдум за Морската градина, заедно с местните избори на есен. По време на среща с 12 представители на граждански организации от Варна Иван Портних заяви, че ще изчака решение на съда по казуса. „Това не е мой ангажимент по закон. Наследил съм темата и не съм участвал в генезиса й. Трудно ми е да кажа кой е крив и кой прав”, коментира кметът. Съгласно Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, местен референдум може да се инициира и произведе по предложение и на кмета, по искане на поне 11 общински съветници или по инициатива на гражданите чрез подписка.
През април 2013 г. няколко варненски организации внесоха предложение до Общинския съвет, съпроводено с подписка, за провеждането на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на Варна. Искането е гражданите да се произнесат по два въпроса:
1. Да достига ли паркът „Морска градина” до морето, като включва изцяло крайбрежната зона от ската до морския бряг?
2. Да бъде ли крайбрежната зона на град Варна паркова зона за отдих с обекти за хранене, спорт, атракции и развлечения, но без жилища, ателиета, офиси, молове, хотели, казина, конгресни центрове и яхтени пристанища?
Целта е да се предотврати презастрояването на крайбрежната зона на парка. С приемането на новия Общ устройствен план на града през 2012 г. в тази част (до ската на Морската градина) е предвидено застрояване, като зона за обществено обслужване, включително с офиси, хотели, казина и др.
При организирането на подписка, референдум се произвежда задължително, ако за 3 месеца се подпишат с ЕГН и адрес не по-малко от една десета от гражданите с избирателни права. Ако се съберат една двадесета, решението дали да се произведе референдум, се гласува от общинския съвет. С протокол на ГРАО от 7 юни 2013 г. относно извършена проверка на 32 367 подписа, се дава становище, че валидни (с налични всички необходими по закон реквизити) са 14 854 от подписката за референдума.

Председателят на Общинския съвет (ОбС) и до момента не е насрочил заседание по искането на гражданите. На 20 януари м.г. той е осъден от Административен съд – Варна, да определи водеща комисия за обсъждане на подписката за референдума и да насрочи заседание на ОбС в срок до един месец, като му е определен тридневен срок за това. Решението е обжалвано от председателя на съвета пред Върховния административен съд (ВАС) с искане делото да бъде спряно до приключване на прокурорска проверка срещу инициативния комитет за провеждането на референдума.
Проверката на Варненската районна прокуратура приключва на 3 ноември м.г. с постановление за прекратяване на наказателното производство по чл. 316 от НК. На 18 декември е възобновено делото на ВАС, а именно председателят на ОбС да изпълни чл. 30 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, като предприеме действия за провеждането на референдум. На 20 май 2015 г. се очаква решение на петчленния състав на ВАС.
„Считам за разумно да изчакаме решението на съда”, заяви кметът. Според представителите на гражданските организации след тази дата ще е късно за организиране на избори и референдум 2 в 1, което иначе би спестило средства не местната хазна. Те припомниха на градоначалника текстове от ЗМСМА и АПК, които го задължават да действа разумно, добросъвестно и справедливо, по начин, който е най-икономичен и най-благоприятен за държавата и обществото.

Зам.-кметът по юридическите въпроси Пламена Маринова, която също присъства на срещата смята, че и в момента е късно за организирането на референдум заедно с местните избори. „Административно, като срокове, няма как да се случи. Трябва актуализация на бюджета. Чисто технологично, като време, е невъзможно”, опита се да убеди присъстващите Маринова.
Законът за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление обаче определя три месеца от постъпването на подписката до провеждането на референдума (до 1 месец за свикване на ОбС и до 60 дни след решението на ОбС – насрочване на дата за допитването).

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина