Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 14/09/2015

Българските граждани могат да дадат мнението си за или против задължителното гласуване, както и за или против мажоритарния избор на част от народните представители на специално създадена за целта онлайн платформа, наречена „Забраненият референдум”: zareferendum.bg.

Гласуването ще се проведе от 13 септември до 25 октомври, като в последния ден ще бъдат оповестени резултатите от вота, след 20.00 часа.

Решението за провеждане на електронен референдум беше взето с 230 гласа „за” и 2 „въздържали се” от общо 240 представители на граждански организации от 10 селища на страната. Те гласуваха в един и същи час на 13 септември, като вземането на решение беше предавано чрез конферентна връзка пред представители на медиите в пресклуба на БТА в София.

Българските граждани могат да дадат мнението си за или против задължителното гласуване, както и за или против мажоритарния избор на част от народните представители на специално създадена за целта онлайн платформа, наречена „Забраненият референдум”: zareferendum.bg.

Гласуването ще се проведе от 13 септември до 25 октомври, като в последния ден ще бъдат оповестени резултатите от вота, след 20.00 часа.

Решението за провеждане на електронен референдум беше взето с 230 гласа „за” и 2 „въздържали се” от общо 240 представители на граждански организации от 10 селища на страната. Те гласуваха в един и същи час на 13 септември, като вземането на решение беше предавано чрез конферентна връзка пред представители на медиите в пресклуба на БТА в София. Най-много представители на граждански организации участваха от Варненска област – над 40, като една част от тях се включиха от Варна, а друга – от село Горица, Варненско, където бяха събрани в рамките на семинар на „Блулинк”. Организатор на инициативата във Варна е Обществения център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР). Във вота се включиха още граждани от София, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Плевен, Габрово, Търговище и Карлово.

Мнозинството от граждани прие да се даде възможност на българите да се произнесат по двата „забранени” от народните представители въпроса, засягащи избирателната система. Убедени сме, че много граждани имат позиция и желание активно да се включат в дебата по тези теми, смятат създателите на онлайн платформата от Форум гражданско участие (ФГУ). От там призовават българските граждани да изразят позицията си по въпросите, по които не ни попитаха. На сайта всеки може да се запознае с аргументи ЗА и ПРОТИВ от информационен лист, разработен и по двата въпроса.

През юли народните представители отхвърлиха предложението за национален референдум по два от общо три обществено значими въпроса. По този начин лишиха гражданите от възможността да изразят мнение относно задължителното гласуване и мажоритарния избор, оставяйки единствено въпроса за електронното гласуване (което неминуемо ще се случи в бъдеще).

Социологическите проучвания, както и събраните през 2014 г. над 500 000 подписа в подкрепа на провеждането на референдум за изборните правила показаха, че другите два въпроса са много по-важни за хората.

За да предостави възможност на гражданите да изразят мнението си по тях, Форум гражданско участие в широка коалиция от партньори и съмишленици от цялата страна стартира инициативата „Забраненият Референдум”. В основата на инициативата е провеждането на онлайн референдум по отхвърлените от парламента въпроси.

Резултатите от гласуването  ще дадат повод за дискусии  не само относно референдума като механизъм, но и относно дефицитите във взаимодействието политици – граждани като цяло. Събраните на онлайн референдума данни (броя на гласовете „за” и „против” по двата въпроса) ще бъдат обобщени и представени на политиците, медиите и обществеността. Организаторите очакват да бъде провокиран широк обществен дебат за мястото и ролята на гражданите при вземане на решения и за взаимоотношенията между властта и гражданите. Дали обаче ще останат само с очакванията, ще покаже времето и гражданската активност, която е в основата на всяко демократично развиващо се общество.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина