Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 29/05/2020

Половината от общините в Североизточния регион на планиране отдават за ползване земеделски земи от общинския си поземлен фонд без търг и конкурс. Нито една от тях обаче не подпомага чрез тях социално слаби жители на общината. Това установи проучване на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Изследването имаше за цел да установи наличието на местни политики за използване основно на необработваеми земи, като част от социалната политика на общините.

Обхванати са 22 или малко над 62% от общините в областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен. 14 от общините категорично заявяват, че не прилагат политики и схеми за подпомагане на малоимотни и социално слаби жители чрез предоставяне на земеделски земи, а други 8 отказват да отговорят. Като едно от основанията за липса на такива политики е посочено: „защото не е отразено в наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, която се приема от самите общински съвети.

Търсенето на нови възможности за социална подкрепа на уязвими групи от населението на местно ниво е особено актуално в условията на  глобалната пандемия от COVID-19, коментира Илиян Илиев от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Липсата на достатъчно финансови възможности за подпомагане в национален мащаб, поставят въпроса за подкрепа на местно равнище, като се използва потенциала на всички материални ресурси, включително на земите от общинския поземлен фонд.

В условията на глобална икономическа криза се повишава значението на делегираното нормотворчество на местно ниво и местното самоуправление за преодоляването на икономическите последствия, смята адвокат Александър Асенов. По думите му, използването на общински земеделски земи за подпомагане на социално слаби не само не противоречи на финансовите интереси на общината, но и ще спомогне за оптимизиране на финансовия и социален пакет от мерки в подкрепа на уязвимите групи граждани.

Предложението на еколозите към местните власти е да използват неблагоприятната икономическа ситуация, за да намалят процента на пустеещите земи в общините и в същото време да стимулират земеделско производство за задоволяване на собствени нужди от домакинствата. Готови са да предоставят и консултации на общинските власти в тази насока.

Проучването е реализирано по проект „Застъпническа кампания за активно използване на общинските земеделски земи“, финансирано от „Грийн Грантс Фонд“ с подкрепата на Екологично сдружение „За Земята“.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина