Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 08/03/2021

Обединено шествие срещу изгарянето на отпадъци у нас и за по-чист въздух ще тръгне днес в 18 ч от Министерството на здравеопазването до Министерството на околната среда и водите (МОСВ). В него ще вземат участие и граждани от Девня и сдружение „Дишай, Девня“.

В 19 ч ще бъде открита изложба в Дом на киното (до МОСВ) с фотографии на Теодора Георгиева от „Дишай, Девня“. Снимките показват реалността, в която хората от Долината на голямата химия живеят.

През последните години Девня е предпочитано място за горене и съхранение на отпадъци. Тук се намира и единствената страната фирма, която може да гори излезли от употреба пестициди. Тук е една от двете инсталации у нас, където се горят болнични отпадъци. В „Девня цимент“ се изгарят ежеседмично тонове вносни отпадъци, внасяни през „Пристанище Варна“. На дневен ред за одобрение е още едно инвестиционно предложение – на фирма „Екосейф“ за инсталация за горене на азбест и опасни отпадъци. От град на голямата химия в последните години Девня се превърна в град на боклука, заявява председателят на сдружение „Дишай, Девня“ Ваня Захариева. Сдружението е учредено в началото на 2020 г. от седем жени. За пръв път в историята на този индустриален град, граждани се организират и започват общественополезна дейност за опазване на околната среда. Чуйте интервю с Ваня Захариева тук:

По-рано днес девненци участваха в мълчалив протест пред Министерството на околната среда и водите с няколко снимки-картини с искане за среща с министъра.

Протестните действия се организират съвместно със сдружение „За Земята“. Софиянци протестират срещу търга за изпълнител на мега проекта за инсинератор в София и опасно замърсения въздух в столицата. Инсталациите за изгаряне на отпадъци ще означават още източници на фини прахови частици, тежки метали, парникови газове, диоксини, твърдят природозащитниците. Те са скъпо и опасно за здравето разхищение на енергия, суровини и обществени средства, заявяват от „За Земята“. Заедно с „Дишай, Девня“ и Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, те внесоха отворено писмо до здравното и екологичното министерство с искания за дългосрочна промяна в управлението на отпадъците, строг контрол върху замърсителите и спиране вноса на отпадъци за изгаряне.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина