Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 10/03/2015

Административния съд на Варна не даде ход на делото, образувано по протест от Окръжна прокуратура-Варна против решение на Общински съвет Бяла, с което е одобрен ПУП-ПР за имоти в землището на общината и в местност „Кара дере“.

Административния съд на Варна не даде ход на делото, образувано по протест от Окръжна прокуратура-Варна против решение на Общински съвет Бяла, с което е одобрен ПУП-ПР за имоти в землището на общината и в местност „Кара дере“.

Съдебният състав определи, че с оглед да бъдат защитени интересите на всички заинтересовани страни, делото трябва да бъде отложено, съобщиха от пресслужбата на съда.

На днешното заседание като ответник, освен Общински съвет Бяла и конституираното като заинтересовано дружество „Макси 1“ АД, бяха докладвани и молбите за конституиране на заинтересованите – „Мадара Бяла“ ЕАД, „Бългериан пропърти инвестмънт тръст“ ЕАД, „ББТ проджектс“ и „Професионален футболен клуб ЦСКА“ АД.

Съдът даде възможност на страните да изчистят нередностите по молбите си в законно  установения срок и насрочи дата за разглеждане на делото на 7 април 2015 г. от 11.00 часа.

Съдът припомня, че в края на миналата година  Окръжна прокуратура-Варна внесе протест в съда, сочещ, че Решение №26-311,прието с протокол №26/10.02.2005г., с което е одобрен ПУП-ПР на зона за отдих „Бяла-север“ за поземлени имоти в землището на община Бяла и в местност „Кара дере“ е издадено в нарушение на материалният закон и административно производствените правила.

Въпросното градоустройствено решение обхваща общо 143.5 хектара земеделски земи и предвижда изграждането на ваканционни и вилни селища, обекти за широко обществено обслужване и обекти на инженерната инфраструктура.

Прокуратурата твърди, че  ПУП-ПР на зона за отдих „Бяла-север“ е одобрен в грубо нарушение на установените към онзи момент императивни изисквания на ЗООС /Закон за опазване на околната среда/ и е без задължителната за планове и програми в областта на устройственото планиране и земеползване , екологична оценка.

В нарушение на ЗУТ /Закон за устройство на територията/ заданието за изработване на проект за плана не е внесено в Министерство на околната среда и водите за съгласуване и преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина