Да спасим парка тази неделя във Варна!

„Да спасим парка!“. Това е призивът на първата гражданска акция срещу презастрояването във Варна за 2020 г. Тя ще се проведе тази неделя – 26 януари, от 11 ч. под пилоните със знамената в основата на парка, под Паметника на Бризовете.

„Това е поредният строеж, който унищожава един от най-старите паркове във Варна. Поредно унищожение на дървета и зеленина“, роптаят гражданите в социалните мрежи, където се заражда инициативата. „Докога? Още колко може да се застрои Варна? Колко високо, колко плътно, колко гъсто? Кой разрешава това?!“, са въпросите които задават организаторите на събитието – Милен Славов и Фейсбук групата „Варна може да защити Морската си градина“.

Инициаторите призовават всички, които не искат Варна все повече да се задръства, бетонира, обезлесява и обезобразява, да се присъединят към гражданската акция в неделя. „ЗА ДА ОСТАНЕ ПАРК, който е любимо място за отдих и спорт на много варненци, а не поредното бетонно гето!“.


С подкрепата на:

Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Свилена Велчева

Журналист