Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 29/09/2015

България е на път за пропусне срокът, в които официално да заяви в Европейския съюз, че е против ГМО. Става дума за процедура на Брюксел. От 2.04 до 3.10.2015 страните-членки на ЕС имат възможността да заявят чрез официално становище до Европейската комисия забрана за отглеждане на генетично модифицирани култури на територията на страната.
Ще кажете, че ние нали отдавна обявихме, че сме против ГМО, даже го забранихме. Да така е, но едно е да развееш знамето на независимостта, друго е да те признаят писмено, ако мога да си позволя паралел с наскоро празнувания национален празник. Става дума не за индивидуален акт взет под натиска на общественото мнение, а за право дадено на всяка страна членка на ЕС с директива 2015/412 или Регламент No 1829/2003. Срокът за изпращане на официалните становища от Държавите членки до ЕК е 3-ти октомври 2015.
Притеснението на широка група от обществени организации в това число и ОЦОСУР идва от това, че към днешна дата, седмица преди изтичането на крайния срок, няма индикация каква ще е позиция на правителството, свързани с възможността за забрана на ГМ култури, предоставена от директива 2015/412 и Регламент No 1829/2003. Притесненията ни идват въпреки досегашната последователна политика на правителството на България за: страна без ГМ култури, спазване на ограничителните клаузи на Закона за ГМО и решението на Министерския съвет от 25.06.2014 за забрана за отглеждането на генетично модифицирана царевица MON 810 на територията на България.
Ще напомним, че:
В подкрепа на всичко направено от България до сега, са и аргументите на МЗХ за: Поддържането на чист генофонд и генетични линии на български сортове царевица, наличието на рискове при използване на ГМО царевица, свързани с нарушаване на биоразнообразието на страната, и заплахи за селектираните местни сортове царевица и изменения на генетичния фонд на царевицата в страната.
Забраната на ГМ царевица MON810 през 2011г. бе приета след едни от най-големите прояви на гражданското общество в България през 2010 – множество демонстрации, протести, събития и акции.
97% българите са на мнение, че България трябва да продължи да отстоява, включително и пред Европейския съюз, съществуващите забрани за отглеждане на ГМО на нейна територия. По изследване на общественото мнение, проведено от НЦИОМ през 2010. Тези нагласи не са променили и до сега.
Очаква се Австрия, Италия, Франция, Германия, Северна Ирландия, Шотландия, Литва, Гърция, Латвия, Хърватска, Унгария Люксембург и Уелс да са сред държавите подали към ЕК официални становища за забрана на различни ГМ сортове царевица. Имената на някои от тях вече фирурират в страницата на ЕК http://ec.europa.eu/…/authorisation/cultivation/geographica…
България не е списъка на тези страни към момента. От ОЦОСУР споделяме мнението на нашите колеги от Коалиция “България – зона свободна от ГМО”, че като Държава сте готови и можете да го направите в срока до 03.10.2015. Налагането на забраните могат да бъдат за сортове царевица: MON810, 1507, 59122, Bt11, Bt11xMIR604xGA21, GA 21, MIR604, 1507×59122.
Очакваме официалното становище на многократното заявяваната воля и политика на правителството на България за забрана на ГМО в страната в срок до 02.10.2015.
За основа на статията е използван текста от подготвяното писмо на група граждански организации до г-н Бойко Борисов, Министър-председател на Република България и до г-жа Цецка Цачева,председател на Народното събрание на Република България с което се опитват да заострят тяхното внимание към проблема. Бихме се радвали, ако споделите тази информация със ваши приятели.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина