[asvc_header_block title="Първа среща в Центъра за споделяне и подпомагане на работещи граждански инициативи" header_font_size="h1"]

Центърът за споделяне и подпомагане на работещи граждански инициативи и практики стана домакин на първата работна среща на граждански активисти и представители на граждански организации от Варна. Срещата се проведе на ул. „Сава Радулов“ 14 под формата работна закуска и дискусия за повишаване на гражданската активност във Варна. Председателят на Обществения център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) Илиян Илиев запозна присъстващите с целите и дейностите по проекта „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“. В продължение на 33 месеца Центърът за споделяне и подпомагане на работещи граждански инициативи и практики трябва да бъде припознат като място за създаване и отстояване на обществени кампании и каузи. В него гражданските активисти ще получават консултации от специалисти по юридически въпроси, свързани с реализирането на инициативата си. Ще могат да разчитат на популяризирането им в медийните канали и социалните мрежи.

Спор се завърза около темата „Граждански организации или обществени каузи?“ – кой да бъде фокусът, към който да бъдат привличани гражданите. Според Нора Стефанова, специалист човешки ресурси, хората все по-често са склонни да следват определена кауза, но отказват да показват принадлежност към определена организация. Ивайло Иванов от Българско дружество за защита на птиците смята, че липсата на нови попълнения в гражданските организации води до намаляване на капацитета им.

Една от първите реализирани граждански кампании в Центърът за споделяне и подпомагане на работещи граждански инициативи и практики ще бъде за намаляване на употребата на еднократни пластмасови опаковки в учебните заведения. Ще се реализират и две дарителски кампании – по повод Деня на Земята (22 април) и Международния ден на Черно море (31 октомври). Най-успешните граждански активности ще бъдат представени пред варненската общественост по време на годишния форум Конференция по демокрация, който ще се проведе на 29 февруари 2020 г. във Варна.


С подкрепата на:

Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Свилена Велчева

Журналист