Кметът на Попово Людмил Веселинов беше принуден от жителите на общината да обещае публично, че ще спре процедурата за изграждане на предприятие за изгаряне на отпадъци край града. Това стана по време на обществено обсъждане късно снощи, на което експерти трябваше да разяснят технологията и да убедят хората в безопасността й. До експертните изказвания обаче не се стигна. Поповчани не пожелаха да ги чуят, разказаха за ecovarna.info присъствали на обсъждането.

Недоволството ескалира още в началото след изказване на един от шефовете на общински дирекции, че не е необходима оценка за въздействие върху околната среда на проекта. „Не сме там тук да слушаме платените експерти, а да кажем че не искаме да се строи завод за изгаряне на отпадъци в общината“, заявяват хората.

По късно през деня на Фейсбук страницата на община Попово излезе информация, че общинската администрация е получила отказ отпадъците на поповчани да бъдат приемани на депа в близките градове. Единствената алтернатива е депото в Белослав (област Варна), но този вариант ще повиши изключително много такса смет, както и други разходи за управлението на отпадъците, предупреждават от общината.

„Вариантът с изграждане на депо на територията на нашата община би бил временно решение на въпроса, тъй като то също ще бъде с определен капацитет и след време проблемът за справяне с отпадъците отново ще бъде на дневен ред“, заявява от Фейсбук Людмил Веселинов.

Кметът на Попово оставал зад позицията си за изграждане на такъв тип инсталация за изгаряне на отпадъци, макар и на друго място. Общинската администрация обаче не споменава нищо за съвременни методи за справяне с боклука и концепцията за нулев отпадък, част от която е разделното събиране на сметта.

За да стане факт спирането на процедурата за завода за изгаряне в Попово, е необходимо Общинският съвет да отмени решението си от декември м.г., с което е дал зелена светлина на инвестиционното намерение на „Еко инвест север“. Дали това ще стане факт или ще бъде приспана гражданската бдителност с обещания, предстои да разберем.


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.