Гражданското общество загуби Юлиян Чолаков

2020-12-21T11:51:59+02:00

Гражданското общество в България загуби Юлиян Чолаков. След много спечелени битки с държавната и общинската администрации, председателят на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията (СОПА) загуби последната – с COVID-19. Ръководеното от Чолаков сдружение целеше оптимизиране управлението на обществените [...]