Онлайн обсъждане бюджета на Варна за 2021 г.

2021-01-26T12:18:36+02:00

Публично обсъждане на проектобюджета на Варна за 2021 г. и на проектите, за които Община Варна има намерение да поеме дългосрочен дълг, ще се проведе на 26 януари чрез онлайн чрез платформа Cisco WebEx Meeting. Обсъждането за проектите за дългосрочен [...]