Ролята на Интернет в насилието, основано на пола

2020-06-18T15:33:10+03:00

Велина Барова от фондация "Блулинк" споделя резултатите от изследване за ролята на Интернет и онлайн комуникациите в насилието, основано на пола. Дали онлайн комуникациите възпират или реално помагат на насилието и до колко могат да ни помогнат във воденето [...]