граждански сектор

7 12, 2020

Милениумът на гражданското пробуждане

2020-12-09T14:41:46+02:00

С настъпването на новото хилядолетие настъпва и нов етап от развитието на гражданското общество у нас. Ако преди 2000 г. наблюдаваме по-скоро стихийни действия, то след този етап започва постепенното им организиране и координиране. Властта също решава, че трябва да [...]

Милениумът на гражданското пробуждане2020-12-09T14:41:46+02:00
20 02, 2020

Настояваме пред ЕК за стратегия за гражданския сектор

2020-05-14T00:12:03+03:00

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) подкрепя препоръките за цялостна европейска стратегия и политика за гражданското общество. Препоръките бяха подготвени и съгласувани от Сдружение "Партньорство за околна среда" (Environmental Partnership Association - EPA) миналата година. Те бяха [...]

Настояваме пред ЕК за стратегия за гражданския сектор2020-05-14T00:12:03+03:00

Заглавие

Go to Top