Обществен център за околна среда и устоичиво развитие търси кандидати за работа на длъжност Мениджър съдържание на онлайн платформа и комуникации. За предпочитане е кандидатите да имат трудов опит или интерес за работа в сектора на гражданското общество. Насърчават се инициативността за подпомагане на граждански дейности. Оценява се високо комуникационния подход към партньорите, способността за работа в екип и желанието за търсене на иновативни решения.

Търсим член на екипа на пълно работно време и да бъде базиран във Варна. Предлагаме сигурно възнаграждение, работа в динамичен и мотивиран работен екип, възможности за професионално развитие.

Изисквания:

• Желан е трудов опит на подобна позиция;

• История в журналистиката / PR, реклама и дизайн / Комуникации;

• Познаване и / или интерес към работа за неправителствения сектор;

• Комуникационни и представителни умения;

• Много добри организационни и координационни умения;

• Иновативен и отворен начин на мислене;

• Способност и желание за работа в екип;

• Възможност за подкрепа на други членове на екипа;

• Възможност за самостоятелна работа с минимално наблюдение и контрол;

• Общо управление на офиса и технически умения, включително: работа с офис оборудване, компютърна грамотност (редактиране на текст, електронни таблици, презентации, бази данни, интернет и софтуер за електронна поща);

• Умения / опит за писане на проектни предложения;

• Устойчивост на стрес и способност за работа под кратък срок;

• Възможност за обработка на множество проекти едновременно;

• Отлично владеене на български език;

• Препоръчително е владеене на английски език;

• Готовност за допълнително време и пътуване от време на време в България и чужбина;

• Готовност за учене и придобиване на нови умения;

• Насърчава се чиста шофьорска книжка.

ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА:

• наблюдава отблизо цялостната структура, взаимодействие, дизайн, ефективност и функциониране на уебсайта (www.ecovarna.info) на ОЦОСУР, пощенски списъци и други информационни услуги;

• работи в тясно сътрудничество с уеб разработчиците на ОЦОСУР, за да се гарантира, че най-добрите технологии се прилагат, за да обслужват нуждите на потребителите на ОЦОСУР;

• контролира, разработва и поддържа цялото онлайн съдържание и услуги;

• координира работата на работните групи, ангажирани с подобряване на уебсайта на ОЦОСУР;

• проследява задълбочено развитието на българския НПО сектор и генерира надеждна информация, отразяваща текущите процеси, дейности и събития по отношение на този сектор;

• съобщава информация за ОЦОСУР на външни партньори активно и в отговор на искания, за да изгради доверие и партньорства;

• гарантира, че ОЦОСУР и ecovarna.info разполага с актуални медийни и рекламни материали и поддържа активно, представително присъствие на мрежата в медиите и целевите общности на ОЦОСУР;

• отговаря незабавно на искания от неправителствени организации, журналисти, изследователи, власти;

• създава мрежа от репортери (доброволци), подпомагащи ecovarna.info;

• участва в планирането, разработването и изпълнението на проекти в областта на ИТ и медиите;

• координира проектите на ОЦОСУР в областта на ИТ и медиите в съответствие с описанията на проектите и препоръките за управление;

• разработва материали за проекти и поддържа информацията за проекта във файлове и по електронен път в ред и достъпен за целия персонал;

• координира събития и PR дейности;

• разработва, контролира и подобрява печатни / онлайн промоционални материали на ОЦОСУР (включително годишни отчети);

• пише, проверява и редактира статии и материали (напр. Ръководства за обучение и др.) за публикуване;

• разработва идеи и проследява предложения за промоция от заинтересовани организации и лица;

• поддържа актуализиран и изчерпателен списък с медийни контакти;

• разработва насоки за обхват на медиите на ОЦОСУР, включително съобщение за пресата, визуално представяне, PR и свързани процедури;

• издава навременни, подходящи съобщения за пресата; отговаряйте на медийни запитвания, улеснявайки журналистите да работят с ОЦОСУР;

• осигурява обучения на ОЦОСУР, семинари в областите му на специализация;

• координира продажбите в онлайн магазина на ОЦОСУР (продукти и услуги);

• изготвя стратегически работни планове и бизнес планове;

• инициира нови услуги в отговор на нуждите на НПО или когато е необходимо;

• участва в организационната работа и развитие.

Възнаграждение – 650 лв. (бруто/месечно)

Кандидатът трябва да представи мотивационно писмо, автобиография, препоръки от предишния работодател, ако е приложимо, не по-късно от 21 юни 2021 г.

Да се адресират до:

Илиян Илиев

Председател, ОЦОСУР

по имейл: info@ecovarna.info