Еколози насърчават общините да оземляват социално слаби

2020-06-18T10:50:53+03:00

Половината от общините в Североизточния регион на планиране отдават за ползване земеделски земи от общинския си поземлен фонд без търг и конкурс. Нито една от тях обаче не подпомага чрез тях социално слаби жители на общината. Това установи проучване на [...]