Настояваме пред ЕК за стратегия за гражданския сектор

2020-05-14T00:12:03+03:00

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) подкрепя препоръките за цялостна европейска стратегия и политика за гражданското общество. Препоръките бяха подготвени и съгласувани от Сдружение "Партньорство за околна среда" (Environmental Partnership Association - EPA) миналата година. Те бяха [...]