Вече 4 години в Златоград събират боклука „от врата на врата“

2020-05-14T00:11:27+03:00

Алтернативата на горенето на отпадъци – разделянето и рециклирането им не е утопия. Вече четири години в община Златоград прилагат събиране на битовия отпадък „от врата на врата“. Всяко домакинство разделя боклука си в различни чували, които се събират в [...]