Търсим доброволци за превод на книга от английски

2021-01-21T13:25:42+02:00

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие набира доброволци за превод на книга от английски на български език. Книгата е предназначена за екологично образование в класни или извънкласни форми на обучение. Съдържа практически задачи, свързани с природните науки и [...]