Периодът „ОВОС“ и вицът за Моисей и евреите

2021-01-11T17:37:14+02:00

В началото на новото хилядолетие почти всеки по-крупен инвестиционен проект подлежи на т.нар. ОВОС (оценка на въздействието върху околната среда). Това е дълга и тежка процедура, по време на която докладът за ОВОС (наподобяващо „Война и мир“ по обем четиво) [...]