„Плащане на чувал“ – най-ефективният стимул към нулев отпадък

2020-11-13T15:06:55+02:00

Системата „плащане на чувал“ е една от най-ефективните с цел намаляване генерираните отпадъци от домакинствата. Тя спада към т.нар. икономически стимули и е част от 10-те стъпки към нулев отпадък. Системата следва принципа „замърсителят плаща“ и включва безплатно сметосъбиране, примерно, [...]