Близо 45 кг стъклени шишета от парфюми, козметични продукти и фармацефтика събра кампанията „Шише върни, книга си вземи“ само за около месец. 66 участника се включиха в кампанията, като донесоха лично отпадъчни стъклени опаковки в офиса на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) на ул. „Сава Радулов“ 14 във Варна. Всеки от тях имаше възможност да си вземе книга от фонд „Лист“ срещу левче. В последните два Зелени петъка 15 участника спечелиха и предметна награда или участие в събитие от коледната ни томбола. Половината от тях имат покана за участие в Конференция по демокрация 2020 в края на февруари, двама ще се включат безплатно в наши екоработилници, двама получиха чаши, и по един – книга и тениска.

Във Фесбук кампания достигна до близо 28 000 души, като 1000 от тях са заявили интерес към събитието.

Шест деца станаха част от екоработилницата ни „Хранилка от бутилка“ по време на един от Зелените петъци. Заедно с Ивайло Иванов от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), превърнаха стари пластмасови бутилки в хранилки за пернати и научиха много за живота на птичките през зимата.

Зелените петъци продължават и през новата 2020 г. Връщаме се на 17 януари със същата екомисия и още повече ентусиазъм. Защото разбрахме едно – много Човеци ги е грижа!


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.