Тефтер и химикал от рециклирани материали. С бели листи, захванати със спирала. Тефтерът е брандиран с логото на Екоакадемия.

Печалбата от продажбата на продукта отива за екологично образование на подрастващите.