Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие

Шише върни – книга си вземи!

„Шише върни, книга си вземи!“ се завръща. През 2020 г. продължаваме да събираме стъклени шишенца от парфюми и козметика. Но започваме да приемаме и метални и алуминиеви флакони от дезодоранти. За благодарност даваме възможност на всеки да си избере книга втора употреба. Той пък оставя левче за фонд „Лист“, към който са дарявани старите книги. Събраните средства отиват за екологично образование на младите хора и за издръжка на организацията
Непотребните опаковки от парфюми предаваме безвъзмездно за преработка в завода за стъкло „Инхом“ в Белослав. Това е единственото място в страната, където този вид опаковки могат да се рециклира, заедно с металните, пластмасовите и хартиените елементи по тях. Шишето от парфюм се превръща в гранули, използвани за топло- и звукоизолация в строителството. Производството се извършва по експериментална технология, разработена съвместно с БАН.
Малките стъклени шишета обикновено не се приемат за преработка заради различните примеси от други материали по тях. Така те попадат на сметищата, където на практика живеят вечно. За разлика от тях алуминиевата или метална опаковка от дезодорант се рециклира. Често заради незначителното й тегло обаче бива пренебрегвана и попада в общия битов отпадък. С предаването на този вид опаковки на рециклиращи компании се надяваме да финансираме част от разходите за транспорт до завода в Белослав.
Очакваме ви всеки петък между 9 и 17 ч на ул. „Сава Радулов“ 14 във Варна!


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подготви се за щуро зелен петък!

Последните два петъка преди Коледа обявяваме за щуро зелени петъци. Входът отново е непотребна стъклена бутилка от парфюм (за да спестим на природата този вечен отпадък). Срещу всяко оставено шише може да вземете книга за по левче. Събраните средства отиват във фонд „Лист“ за екологично образование на децата. (На снимката са малките ни участници в екоработилницата „Хранилка от бутилка“.)

Очакват ви и екоработилници за:

коледна украса (13 декември, 14,30 ч) с декупажна техника;

коледна подложка за чаша (13 декември, 17,30 ч) с декупажна техника;

арт техники за украса на стъкло (14 декември, 16 ч);

коледни картички (20 декември, 14,30 ч.)

изработка на „шапка“ за бутилка (20 декември от 16 ч);

Коледните работилници са с предварително записване на тел. 052/306 423.

И защото е Коледа, ще имаме томбола с коледни късмети. Ще раздаваме чаши, тениски и покани за наши събития – екоработилници, обучения и конференции.

Ще имаме и коледен базар за продукти, изработени с кауза.

Очакваме ви с коледно щуро зелено настроение на ул. „Сава Радулов“ №14 във Варна! За да творим, учим и опазваме природата!


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.