Смарт приложения за околната среда ще една от направленията, в които ще се състезават ученици и студенти по време на хекатона „Smart Solutions for Smart Varna” („Умни решения за умна Варна“). Състезанието ще се проведе от 20 до 22 март във Варна. Участниците ще имат възможността да проявят креативността си в няколко направления, сред които: околна среда и инфраструктура; дигитална трансформация в образованието; дигитализация в мениджмънта и администрацията; спорт и забавления.

Събитието е  безплатно и има за цел да привлече ученици и студенти с интереси в областта на ИТ. Участниците трябва да имат навършени 15 години. Съставят се екипи между 2 и 5 души, които изготвят софтуерен или хардуерен проект с избрана от тях технология. Съгласно предварително зададената тема, целта е да се създаде концепция и да се разработи пилотна версия на приложение.

По време на събитието ще бъдат осигурени ментори, храна и напитки, сертификати за участие и специални награди за най-добрите отбори в две категории – ученици и студенти.

Откриването ще се състои на 20 март 2020 г. в Зала 1 на ИУ – Варна, след което  състезанието ще продължи в залите 50 – 53 в Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ).

Хекатон „Умни решения за умна Варна“ се организира по повод честването на 100-годишнината си Икономически университет – Варна в сътрудничество с компания „Ментормейт“ и Община Варна.


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.