Създават екологична дирекция в Община Варна

2020-05-14T00:12:30+03:00

Нова дирекция „Екология и опазване на околната среда“ ще заработи в Община Варна от март тази година. Създаването й беше гласувано на сесия на Общинския съвет тази седмица. Тя ще обедини всички дейности, свързани със сметосъбиране, сметоизвозване, чистота на въздуха, [...]