ФАКТИТЕ
Замърсяването на околната среда с опаковки за еднократна употреба е един от най-големите проблеми на нашето съвремие.
В повечето държавни детски заведения в страната пиенето на вода от децата се осъществява с пластмасови чаши за еднократна употреба. Всеки ден в 1894 детски градини в България, всяко дете от общо 224 380 употребява средно по 5 бр. еднократни чаши. Така се изразходват над 1 милион чаши всеки учебен ден, което се равнява на 240 милиона чаши годишно с общо маса на отпадъка над 550 тона. Еднократната чаша се употребява в рамките на едва 2-3 секунди, след което се превръща в замърсител на водите, въздуха и почвите за 300 до 500 години.
Този пластмасов отпадък не може да бъде рециклиран!
Чашите, изхвърлени само за една година, стигат, за да се покрие половината от дължината на Екватора. Това консуматорско „постижение“ струва на данъкоплатеца над 6 милиона лв. всяка година само за стойността на закупените чаши, без да се отчитат такси и данъци за извозване, депониране и др.
Употребата на пластмасови чаши за пиене на вода от децата в детските градини не се практикува в нито една друга държава на Европейския съюз.

ПРОБЛЕМЪТ
Употребата на еднократни пластмасови чаши за пиене на вода от децата в детските градини на България е екстремен случай на консуматорско поведение, което ще се вкорени в детското съзнание като норма за цяло едно следващо поколение граждани.

ВИЗИЯ
Ние искаме децата в Детските градини на България да израстнат с обич и грижа към света, който ги заобикаля и да се изградят като осъзнати и отговорни към собственото си бъдеще хора.