Доброто е златото на живота. Трудно се намира. Малко хора го имат.

Посвещаваме златно време, златно сърце и златни ръце на природата, от която зависи животът.

Подай ни ръка!

Златен Дарител е дарителска кампания, насочена към корпоративни дарители.

Златото се изпитва с огън, човекът с труд.

Изпитани сме в труд. Вече 25 години.

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) –  независима неполитическа нестопанска организация, която 25 години следва мисията да превърне опазването на околната среда в личен интерес на всеки един от нас.

25 години опит, над 45 реализирани проекти, над 15 партньори и над 150 доброволци и мисионери са част от нашата история и успехи.

Дейни и отдадени на мисията ни, ние правим света по-добър, като работим в области:
отпадъци,  еко град, енергия и климат, демокрация,  ресурси, храна и здраве.

Златото и добрата дума могат повече, отколкото само златото. – Вадим Панов

Златните идеи на граждански активисти търсят своя Златен Дарител за проекти, които принадлежат на една или повече от изброените ключови области в опазване на околната среда.

ОЦОСУР постоянно събира дарения чрез фонд „Лист“ за подкрепа на граждански инициативи за чиста околна среда.

Всяка година през декември организираме кампания, с която напомняме за значението на подкрепата и на бизнеса като част от гражданското общество.

В началото на всяка година даренията се сумират и се насочват към различни по-малки граждански проекти и инициативи в полза на хората за чиста околна среда.

Златният Дарител получава признание за участие в осъществяването на екологичните проекти.

Виж някои примери за успешни кампании https://ecovarna.info/proekti/#

Зад всеки от тези успехи стоят много подадени ръце. Нека една от тях бъде Вашата!

Семената са златният фонд на реколтата.

Как работи програмата?

Всичко започва от Вашата подкрепа! Златното семе на идеята е там. Вие и давате възможност да поникне.

Вижте как:

Вие дарявате,  а ние поемаме грижата средствата да достигнат до активни млади хора, които искат да направят света по-добър. Ние сме като агенция за добри инициативи.

Вие заявявате Вашето желание да станете златен дарител тук

Добрата слава е по-добра от златото.

И най-важен от всичко е резултатът:

 • Вие запазвате златното зрънце надежда, че добрите промени са възможни
 • Вие поливате златните идеите с окриляващото чувство на подкрепата
 • Вие давате шанс на златния клас на реализираните проекти да избуи и да даде плод, а именно – по-добър живот на по-чиста Планета
 • Вашата златна подкрепа запазва духа на гражданското общество жив

Вие получавате:

 • Свидетелство от Обществен Център по Околна Среда и Устойчиво Развитие – Варна, за участие в подкрепа на граждански инициативи за по-чиста жизнена среда!
 • Информация за всички проекти с добра кауза
 • Публичност чрез споделяне на Свидетелството – във фирмен уебсайт, зала за срещи, офис и др.
 • Възможност да представите и популяризирате Вашето участие в екологична кауза с новина към Вашите партньори, клиенти и служители за сплотяване на екипа

Вие успявате:

 • Да се откроите като компания с положително отношение към общността
 • Да получите обществено признание и корпоративен имидж на дарител за добри каузи
 • Да инвестирате в бъдеще по-добро за всички!

Благодарим Ви за готовността!

Свържете се с нас сега>>

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:

1. Във всяка страница, свързана с описание на финансирана кауза, както и със страница „Златни Дарители“ в уебсайта ecovarna.info  постоянно присъствие на Вашето лого, и опционално кратка информация за компанията, мисия, ценности и екологични проекти, линк към уебсайта или контакти на компанията

Виж пример 1>>

Виж пример 2>>

Виж пример 3>>

2. Временно показване на снимка в заглавна страница на ecovarna.info от реализиране на проекта с лого на дарителя/дарителите

3. Социални мрежи – facebook, twitter, linkedIn – излъчване на новина за реализиран проект, с отбелязване на дарителя/дарителите

4. По време на събитие за предоставяне на финансиране в рамките на годишно събитие Конференция по Демокрация:

 • Фирмено лого в материалите за популяризиране на събитието
 • Лого на дарителите в Прессъобщението до медиите
 • Имейл маркетинг – в разпращане  на имейл покани до участниците
 • По време на събитието печатна реклама – обособен винил с всички лога на дарители, в сектор за Пресконференции
 • YouTube канал – специално видео с интервю с дарителя и печелившите – постоянно присъствие в канала на организацията
 • В излъчване на новината за печелившите в томболата. Възможност за предоставяне и представяне на рекламни материали и рекламни сувенири на компанията на специализирания щанд на дарителската кампания вкл. и присъствие на един до двама представители на компанията на фирмения щанд

Често задавани въпроси:

Дарители на фонд Лист могат да бъдат юридически или пълнолетни физически лица. За нас е важното да вярвате, така като и ние вярваме, че опазването на околната среда е изключително важно; да споделяте виждането, че активните ни действия днес ще доведат до по-доброто наше утре; да имате добра воля да подкрепите финансово усилията на онези активни хора, които са готови да работят за опазване на околната среда. Няма да приемаме и ще връщаме дарения от компании и лица, чиито действия или дейности водят до замърсяване на околната среда и които възприемат дарителството като начин за „изчистване имиджа“ на замърсител на околната среда. Преди да направи дарение, всеки желаещ да стане Златен Дарител следва да  се запознае с условията от декларацията за дарител и да попълни вярно всяка една от точките в декларацията.

Фонд Лист е инструмент за генериране на средства и безвъзмездното им разходване в подкрепа на каузи, водещи до опазване на околната среда. Целта ни е чрез фонда ОЦОСУР да подкрепя онези малки граждански идеи, които имат нужда от спешна подкрепа. Ще бъдат подкрепяни проекти, които трудно попадат в обхвата на големите финансиращи програми, свързани с тежки бюрократични процедури. Ние искаме и работим за това, фондът да бъде там, където израства духа на гражданския активизъм. Да даваме кураж на хората, които искат да направят нещо добро за общността си. За това предвиждаме да предоставяме малки суми на проекти, които наистина имат най-голяма нужда от тях.

Фонд Лист няма за цел да организира обичайните конкурси, в които участниците се състезават помежду си за финансиране. Всяка една идея, свързана с решаване на екологичен проблем, е еднакво ценна за нас. За нас като граждански активисти и координатори на екологични мисии, не е възможно да журираме и да придаваме по-голяма важност на един или друг екологичен проект пред друг. Например група, която иска да организира протест срещу сеч на дървета или друга група активисти, която иска да направи залесяване. Коя акция би била по-важна – да накара хората да рециклират хартия или да намалят консумацията и? Ентусиазмът на младежки флашмоб или аргументите на експерти изложени в подписка до институциите? Всеки един избор направен дори от експерти, незаслужено би ощетил един или друг кандидат. Жребият ни позволява да избегнем субективизма на нашата оценка и вземането на оспорими решения. Тегленето на жребии е най-справедливо, защото материализира по най-добър начин демократичния постулат за равенство.

Всеки лев дарен на фонд Лист се разходва както следва: 60% – от него са за пряка подкрепа на инициативи; 30% – са за административни разходи и управление; 10% – са за информиране и реклама на фонда. Средствата за пряка подкрепа на инициативи ще се разпределят между кандидатите участници в открит конкурс  чрез жребии.

Пример: Ако направите дарение възлизащо на 500 лева: 300 лв. (60%) от дарението ще бъдат предоставени след теглене на жребий на избраните кандидати; 150 лв. (30%) от дарението ще служат за покриване разходите по организиране на процеса – приемане на кандидатури, разглеждането им за съвместимост с условията на фонда, провеждането на жребий, банковото трансфериране и проследяването на резултатите; 50 лева (10%) от дарението ще бъдат изразходвани за обяви анонси, публикации, подкасти и видеа.

Не всичко, което блести, е злато.

OЦОСУР има определени правила, по които избира своите дарители.

Фонд „Лист“ и кампания „Златен Дарител“ не приемат дарения от компании, чиято дейност е свързана с добивна промишленост; изгаряне на отпадъци; производство и разпространение на генномодифицирани организми; химично производство на пластмаси, бои, експлозиви, багрила, фармацевтични продукти, нефтохимически продукти; производство и разпространение на съдове и прибори за еднократна употреба.