Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 12/11/2021

 

В последните часове на Зеления петък Веселина Янкова откри Първата готварска книга от 1870година написана от Петко Рачов Славейко.

Не пропускайте да дойдете, за да откриете някоя скъпоценна и вълнуваща книга. Носете си празните шишенца от парфюм и доброто настроение.

Всеки петък от 10:00ч до 18:00ч.

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина