Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 21/07/2022

Младелин Димитров, който непрекъснато обикаля из България, за да разпространява идеята за къщи от чисто строителство. Неговата фикс идея е да направи всяка едно място за живеене максимално пасивно. Да бъде максимално добре изолирано, да може с минимално количество вложена енергия вътре, да се акумулира по най-правилния начин. Така, че да е комфортно за живеене. Повече за завладяващата лекция на Младелин може да разберете като изгледате цялото видео.

Този видео клип се реализира в рамките на проект „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието и представените гледни точки във видеото се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че представената тях информация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

Последвайте ни в социалните мрежи: 

facebook: https://www.facebook.com/ecovarna

instagram: https://www.instagram.com/ecovarna.info/

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина